Name PositionContact No.
Miss Akade madam
Tashil Magroyo
9960678415
UpVanSavrakshan karayalay
Upvansavrakshk,
A.nagar
0241/2326142
A.Y.Yeljale
Asst.vanrakshk
7588695795
S.S.Daund
Asst.vanrakshk(Add)
9422222028
K.R.Aaglave
Van parikshtre Aadhikari
9422945840
A.P.Sonawane
Lekhapal ,Pathardi
7588110124
A.H.pathade
Vanpal,Pathardi
9922957801
M.T.kambale
Vanpal,Shevgaon
8055890457
B.U.Manchare
Vanrakshk,Shevgaon
9421332945
M.L.More
Vanrakshk,Pathardi
9763381989
V.D.Kale
Vanrakshk,Bodhegaon
9767425376
R.S.Devkar
Vanrakshk,Mohari
9011051074
P.J.Handal
Vanrakshk,Manidaundi
9420032362
R.R.Solse
Vanrakshk,Taklimanur
8624868109
Jyoti Shirsat
Vanrakshk,vadgaon
9403685496
Shalini Pawar
Vanrakshk,Ranegaon
9975390935
A.B.Palve
VanMajur,Pathardi
8237320031
A.T.Markad
VanMajur,Mohari
7350750515
A.R.Ghongde
VanMajur,Midsangavi
9623907135
L.R.Dhole
VanMajur,MohojDevdhe
8805508005
M.L.Shelke
VanMajur,Tondali
9420944215
E.U.Sul
VanMajur,Kharwandi
8390519175/8378037541
B.R.Deshmukh
VanMajur,Nandur Nimba Daitya
9604628197
S.N.Daund
VanMajur,Sonosai
9881417746
M.B.Pathan
VanMajur,Ranjani
9822172576
D.S.Shirsat
VanMajur,Pimpalgaon Tappa
9403685495
H.A.Dahifale
VanMajur,Takalimanur
8551023913
S.R.kakade
VanMajur,Pathardi(Night Shift)
8551044235
S.V.Sole
VanMajur,Shevgaon
9763063382
H.B.Salve
VanMajur,Ladjalgaon
9422249389
D.B.Barde
VanMajur,Golegaon
9421555793
B.J.Bavane
VanMajur,Shingori
8806315868
B.V.Khandagle
VanMajur,Ranegaon
8975477566
B.S.Khedkar
VanMajur,Ranegaon
8805772003
A.R.Khedkar
VanMajur,Nagalwadi
8975785089
N.K.Athare
VanMajur,Kelvandi
9404344011
M.S.Warungle
VanMajur,Eknathwadi
9850980724
M.I.Chitale
VanMajur,Mohate
9922325530
L.D.Markad
VanMajur,Manikdaundi
9921584081
B.K.Markad
VanMajur,Pathardi Rop Vatika
7350755459