NameAreaPositionAdditional ChargeContact No.Email Address
J.D. KothuleSusareGram Sevak Adhikari
kasar Pimpalgaopn9049281643
A.B.Sonawane
Chitali
Gram Sevak Adhikari
9423389915
A.R.Mhaske
Nivdune
Gram Sevak Adhikari
9028332660
B.A.Sawant
Tisgaon
Gram Sevak Adhikari
9421334928
D.G.Sonwane
Miri
Gram Sevak Adhikari
9527861057
E.N.Andhale
Bhalgaon
Gram Sevak Adhikari
D.S.Ghumre
Chinchondi
Gram Sevak
Lohsar
9423389890
B.B.Khedkar
Dhakanwadi
Gram Sevak Yeli
9404075106
A.L.Rokade
Kharwandi Kasar
Gram Sevak
Jirewadi
9421510715
S.M.Kapse
Mohaj Devdhe
Gram Sevak
Madhi
9850752888
B.K.Tidke
Manikdaundi
Gram Sevak
Borsewadi,shirsatwadi
8862901490
V.K.Aotari
Dhangarwadi
Gram Sevak
Patryacha tanda
9421331179
S.R.Bansode
VaLunj
Gram Sevak
8805501749
A.A.Gore
Dulechandgaon
Gram Sevak
Aagaskhand
9403618155
R.H.Deshmukh
Somthane Nalwade
Gram Sevak
Tondali
9405568366
K.S.Bhakre
Dagadwadi
Gram Sevak
Khandgaon
96577776 33
T.S.Pansare
Mohta
Gram Sevak
Karodi
8807496906
P.A.mhaske
HanumanTakli
Gram Sevak
Kopre,Parewadi
9875759433
A.S.Lawande
Kamat Shingve
Gram Sevak
9881046689
D.B.Nagargoje
Shekte
Gram Sevak
Bhutetakli
9850359037
K.R.Pawar
JavkhedeDumala
Gram Sevak
Adgaon ,Somthane Khurd
9881507675
R.J.Aghav
Chinchpur Pangul
Gram Sevak
Jogewadi
8390565167
S.B.Khlekar
Satwad
Gram Sevak
9552515555
T.E.Salve
Koudgaon
Gram Sevak
Devrai
9850865976
S.G.Harichandre
Dharwadi
Gram Sevak
Damalwadi,Gitewadi
9011741784
A.s.Patare
Renukawadi
Gram Sevak
Kadgaon
9403694084
B.M.Najan
Pirewadi
Gram Sevak
Jatdevle
9404972398
B.D.Kothule
Padali
Gram Sevak
9421827836
V.B.Thombare
Bhose
Gram Sevak
Dongarwadi
9975774275
V.R.Rajale
Mohoj Khurd
Gram Sevak
Mohoj Budruk
9604777646
M.J.Shirsat
Kordgaon
Gram Sevak
Sonasi
9049756199
D.s.Misal
Sangvi Budruk
Gram Sevak
TakliManur,Dangewadi
9890284760
M.J.Akolkar
Chitalwadi
Gram Sevak
landakwadi
9823746601
U.V.Jadhor
Malibabhulgaon
Gram Sevak
9921746005
M.V.Parbhane
Ghatshiras
Gram Sevak
karanji
9657609277
N.V.Damale
Midsangvi
Gram Sevak
9420296502
A.B.Najan
Munguswade
Gram Sevak
Pimpalghavan
9404979381
K.B.Khtavkar
Malewadi
Gram Sevak
Mohri
9921702470
S.S.Najan
Vaijubabhulgaon
Gram Sevakjavkhede Khalsa
9422729784
A.B.Mhaske
Akola
Gram Sevak7588169282
Mis.A.A.Dehadray
Aurangpur
Gram SevakShingveKeshav
9922216109
M.M.Bade
Pagoripimpalgaon
Gram Sevak9421580970
V.K.Aaher
Eknathwadi
Gram Sevak7588030213
Mis.Sangale
Chinchpur Ijade
Gram Sevak8421998739
H.R.Khedkar
Jambhali
Gram SevakPimpalgaon Tappa
9422737020
Shri.Toge
Shiral
Gram Sevak
K.V.Gange
Sakegaon
Gram SevakGhumatwadi
R.N.Dhale
Kherde
Gram Sevak
Shri.Kharad
KlasPimpri
Gram Sevak
P.K.Varkhede
Dhamangaon
Gram Sevak
H.B.Pardhe
Kelwandi
Gram Sevak9921409867
P.B.Labade
Nipani jalgaon
Gram SevakKolsangvi
7588004977
S.B.Vir
Raghohivre
Gram Sevak9730983077
B.S.Isarwade
Dhvlewadi
Gram Sevak9850229687
S.M.Shingare
Bharjwadi
Gram SevakRanjani
9104795845
Kolhar
S.G.Harichandre
Gram Sevak
B.M.MorePatharditalathiPathard,Handalwadi,Ranjani,Tanpurwadi,
Shirsatwadi,Kelwandi
9595375757B.M.More
D.U.DalvaiSangvi BktalathiSangvi Kh,Kherde,Sangvi BkD.U.Dalvai
S.S.LawandeMadhitalathiMadhi,Dhamangaon9021935173S.S.Lawande
B.S.ThoratNivdhungetalathiNivdhunge,Malibabhulgaon,Hatral Saidapur7034143745B.S.Thorat
M.R.Badesakegaontalathisakegoan,Dangewadi,Kalegaon Fakir7350581768M.R.Bade
ShreemandalkarPadlitalathiPadali,Chitali,Dhavlewadi7350738272Shreemandalkar
KhudeKaranjitalathikaranji,Dagadwadi,Bhose9423697033Khude
K.G.BhavkeLohsartalathiLohsar,Kandgaon,Vaijubabhulgaon9689544475K.G.Bhavke
A.A.DagdeMandvetalathiMandve,Somthane Kh,parewadi ,Nimbodi9404000133A.A.Dagde
N.R.SalunkeMohaj ButalathiMohaj Bk,Mohaj Kh ,Joharwadi9423205480N.R.Salunke
M.R.BadeGhatsirastalathiGhatsiras ,Devrai ,Kaudgaon,Satwad ,Tribhuvnwadi8389851191M.R.Bade
K.U.PawarTisgaontalathiTisgaon ,Shirapur ,Karadwadi9767536305K.U.Pawar
R.V.Muletakli Manurtalathitakli Manur ,Ambikanagar ,Tinkhadi ,Chumbali9403580581R.V.Mule
R.P.SanapKharwanditalathiKharwandi ,Midsangvi ,Bharjwadi ,Malewadi ,
Dhaanwadi ,Javalwadi ,Bharvadi
9404979348R.P.Sanap
V.V.DeshmukhAkolatalathiAkola ,Palvewadi ,Mohoj Devdhe ,
Ruparnarwadi ,Dhaytadakwadi,Hakewadi,Kalewadi
9822727491V.V.Deshmukh
P.M.BadeChinchur PangultalathiChinchpur Pangul ,Jogewadi ,Vadgaon ,Dhakanwadi
Manikdaundi
9604367051P.M.Bade
R.S.PardhaiJambhalltalathiJambhali ,Bhilwade8390622833R.S.Pardhai
U.S.SonawaneYelitalathiYeli ,Badewadi ,Kolsangvi ,Pimpalgavhan ,bodarwadi9403376345U.S.Sonawane
S.S.LohkareManik DaunditalathiManikdaundi ,Damalwadi ,Chitalwadi,Borasewadi
Pirewadi,Chekewadi,Landakwadi,Dhangarwadi,
Ghumatwadi,Patrayacha Tanda
8888686050S.S.Lohkare
A.M.ShindeBhalgaontalathiBhalgaon ,Kasarwadi7385127042A.M.Shinde
M.B.KhedkarMungaswadetalathiMungaswade ,Eknathwadi9011295686M.B.Khedkar
B.G.HogleAlhanwaditalathiAlhanwadi9657907424B.G.Hogle
V.V.BhadkejatdevletalathiJatdevle ,Shindewadi9404718367V.V.Bhadke
L.J.MogalChinchur IjadetalathiChinchur Ijade ,Pimpalgaon Tappa ,Kuttarwadi9423034918L.J.Mogal
A.M.ShedeMohatetalathiMohate ,Karodi7385127042A.M.Shede
B.G.HogleKaregaontalathikaregaon ,Mohari9657907424B.G.Hogle
K.G.BhavkeMiritalathiMiri ,Shankarwadi ,Renukawadi9689544475K.G.Bhavke
K.U.PawarShiraltalathiShiral ,Kolhar ,Keshv Shingve9767536305K.U.Pawar
S.S.SolatChichonditalathiChichondi,Rogho Hivre,damalwadi ,Gitewadi ,
Dongarwadi , Dharwadi
9403583620S.S.Solat
S.S.SolatAadgaontalathiAadgaon ,Kadgaon ,Kamatshingve9403583620S.S.Solat
K.D.PoteKasarpimpalgaontalathikasar Pimpalgaon ,javkhede Kh ,Kasarwadi8796329957K.D.Pote
K.U.PawarhanumanTaklitalathiHanuman Takli ,Kopre ,Javkhede Du9767536305K.U.Pawar
M.R.BadeKoradgaontalathiKoradgaon ,Aurangpur ,Jirewadi8389851191M.R.Bade
S.K.GolvadSusretalathiSusre ,Somthane Bk ,Somthane Nalwade9850304631S.K.Golvad
P.P.MagarPagoripimpalgaontalathiPagoripimpalgaon,Parbhupimpri ,Malegaon7350219222P.P.Magar
V.E.BhadkeDulechandgaontalathiDulechandgaon ,Aagaskhand ,Valunj9404718367V.E.Bhadke
J.L.PathanTondalitalathiTondali ,Kalaspimpri9689173611J.L.Pathan
P.P.MagarNipani JalgaontalathiNipani Jalgaon ,Shekte ,Vasu ,Bhute takli7350219222P.P.Magar
S.P.SasaneNandur NimbadaityatalathiNandurNimadaitya ,Sonoshi9689173611S.P.Sasane
S.R.Ubale,B.M.MorepathardiPrabhari TalathiPathardi ,Handalwadi ,ranjani ,Tanpurwadi ,
Shirsatwadi,Kelwandi
9595375757S.R.Ubale,B.M.More
D.U.DalvaiSangvi BkPrabhari TalathiSangvi Kh,Kherde,Sangvi BkD.U.Dalvai
S.S.LawandeMadhiPrabhari TalathiMadhi,Dhamangaon9021935173S.S.Lawande
ShreemandalkarPadaliPrabhari TalathiPadali,Chitali,Dhavlewadi7350738272Shreemandalkar
B.S.ThoratNivdhungePrabhari TalathiNivdhunge,Malibabhulgaon,Hatral Saidapur7034143745B.S.Thorat
S.L.waghmodesakegaonPrabhari Talathisakegoan,Dangewadi,Kalegaon Fakir9860590409S.L.waghmode